Talar på Smart Society 23-24 april

Mikael Stenqvist talar på konferensen Smart Society som arrangeras av Netmore. Mikael berättar om en fallstudie med rubriken ”Sänk värmekostnaderna i fastighetsbeståndet med 5-10% mha av IoT” Fallstudien baseras på positiva erfarenheter av uppbyggnaden av smarta fastigheter hos KKB fastigheter i Kävlinge kommun med stöd av IoT. Mikael kommer att beskriva processen från mål och nyttoanalys till införandet av teknisk lösning och det uppnådda resultaten.