För energibolag

Tillsammans skapar vi en hållbar och digital samhällsutveckling

Vi hjälper energibolag med deras möjligheter och utmaningar

Energibranschen är under stor förändring inom både produktion och konsumtion av energi. Produktionen ändras beroende på mål om minskad energiförbrukning och miljöbelastning samtidigt som nya förnyelsebara och fossilfria energikällor ökar som vind- och solenergi. Konsumtionen ändras genom nya tillämpningar som laddinfrastruktur för elfordon och en smart uppkoplad stad. Energi och digitala tjänster kommer allt närmare varandra och båda fallen är stiger kraven på ökad tillgänlighet och säkerhet för att samhället ska fungera.

Nedan följer ett antal exempel på områden där eCentret kan vara ert stöd.

Strategi & Rådgivning

Kartläggning, strategi och rådgivning hur ert energibolag kan affärsutveckla er verksamhet. Vårt fokus är inom digitalisering, IoT och kommunikation.

Seminarie, workshop och inspirationsföreläsningar kring möjligheterna för digitalisering och IoT.

Analys & Utredning

Analys och kartläggning av nyttor och effektivitetsvinster genom att inför IoT och digitalisering inom produktion och distribution av energi.

Kartläggning gällande typ av uppkoppling för olika infrastrukturer och dess för och nackdelar.

Stöd i arbetet att hitta rätt samarbetspartner för ert digitaliseringsarbete

Upphandling & Kravställning

Framtagning av kravspecifikation och upphandling av IoT-plattformar, trådlösa accesser, digitala tjänster.

Projektledning & Genomförande

Projektledning och genomförandeprojekt, IoT och digitalisering Proof of concept, POC för införandet av nya digitala tjänster.

Vi berättar gärna mer om hur vi på e-Centret kan hjälpa din organisation.

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa konkreta förbättringar som är till nytta för individer och samhälle. 

För fastighetsägare
För stadsnät
För kommuner

Varför e-Centret?

e-Centret engagerar sig som en nära partner och intresserar sig för er verksamhets situation och era mål.  e-Centret har djup verksamhetsförståelse inom digitalisering av energiområdet med stöd av IoT och vi använder vår samlade  kunskap och erfarenhet för att hjälpa till på bästa sätt.

  • Erfarenhet
  • Kreativitet
  • Verksamhetsförankring

Vad får du som kund?

Genom att engagera e-Centret får er verksamhet  en flygande start på ert förändringsprojekt. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa till att lotsa snabbt och effektiv för att ni ska uppnå era mål.

  • Genuin samarbetspartner
  • Tydligt resultatfokus
  • Lösningar för just din verksamhet

Hur kan vi hjälpa dig?