om e-Centret

e-Centret AB är ett oberoende management konsultföretag som leder större nationella och internationella analys-, utveckling- och förändringsprojekt inom verksamhetsområden som digitalisering för kommuner fastighetsägare, stadsnät och operatörsverksamhet, vård och omsorg med välfärdsteknik, smarta städer med nya digitala lösningar samt strategier för hållbar samhällsutveckling. Uppdragen kombinerar kunskap och kompetens inom kundbehov, digital teknik och värdebaserade affärsmodeller. Förutom utvecklingsuppdrag är e-Centrets personal ofta anlitad föredragshållare eller utbildningsledare för att inspirera, utbilda och visa på nyttor med digitalisering, ofta förankrade i konkreta utvecklingsprojekt och hållbara värdemodeller. 

En viktig parameter bakom vår framgång är vårt oberoende. E-centret har inga kopplingar, åtaganden eller återförsäljaravtal som påverkar oss i vår bedömning. Vi arbetar med integritet enligt våra uppdragsgivares önskemål.  

Våra erfarenheter

Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet av rådgivning och konsultverksamhet inom digitaliseringsområdet. En gemensam nämnare för uppdragen är att affär och teknik går hand i hand. De senaste åren har hållbarhetsperspektiven ökat i betydelse.

  • Nationell och Internationell erfarenhet av operatörsverksamhet
  • Medverkat i över 100 utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet
  • Byggt upp och lett flertalet konsultverksamheter

Våra Värderingar

Vi vill skapa långsiktiga relationer som bygger på att vi skapar ett hållbart värde både för våra kunder och samhället i stort. 

  • Vi tror på hållbarhet
  • Vi tror på förtroende via kompetens och oberoende
  • Vi tror på affärsmässighet

Teamet

e-Centret är ett nätverksbaserat bolag och har avtal med flertal strategiska partners med unik kompetens vilket möjliggör leveransförmåga med stor bredd och djup inom digitalisering.

Patrik Forsström

Patrik är en kreativ och visionär  affärsstrateg med förmåga att analysera och förklara komplexa samband på ett enkelt sätt. Brinner för att leda mål och visioner till genomförande med ett hållbart perspektiv. 

Mikael Stenqvist

Mikael har under de senaste 7-8 åren drivit flera projekt kring Smarta städer, digitalisering och IoT för kommuner, energibolag, operatörer, stadsnät och fastighetsägare, vilket även inkluderat frågor kring datacenters och drift- och informationssäkerhet. 
 
Mikael står för en gedigen teknisk och affärsmässig kunskap och har lång erfarenhet av att arbeta som konsult till kommuner, 
fastighetsbolag  energibolag och stadsnät och förstår den kommunala organisationen och de utmaningar kommuner står för de kommande åren. 

Thorbjörn Sandberg

Torbjörn mer än 15-års erfarenhet av arbete inom Telekom. Torbjörn har suttit som operativt ansvarig för dessa projekt som räknas till de två mest lönsamma och mest välbyggda näten i Sverige. Torbjörn genomför management uppdrag som omfattar ekonomi, affärskalkyler, värderingar, samt framtagande av olika former av beslutsunderlag och upphandlingar.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi berättar gärna mer om oss och på vilket sätt vi kan hjälpa till.