För kommuner

Tillsammans skapar vi en hållbar och digital samhällsutveckling

Vi hjälper kommuner med deras möjligheter och utmaningar

Större kommuner har utmaningar inom bostadsförsörjning, urbanisering och trängsel medan mindre kommuner har utmaningar inom ökat omsorgsbehov beroende på hög andel äldre befolkning och samtidigt erbjuda god service till alla utan att kostnader skenar. Digitalisering av den egna verksamheten är en del av lösningen, att styra digitalisering av lokalsamhället med koncept som smart stad och smart by är andra verktyg för att möta utmaningarna. Samverkan mellan stadsnät och fastighetsägare är ytterligare en nyckel

Nedan följer ett antal exempel på områden där eCentret kan vara ert stöd.

Strategi & Rådgivning

Inspirationsseminarier och workshop för förvaltningar och politiker som stöd i kommunens digitaliseringsarbete

Stöd i arbetet med digital agenda eller digitaliseringsstrategi för kommunen

Framtagning av handlingsplan för digitalisering i kommunen

Bredbandsstrategi och handlingsplan för att uppnå kommunens mål avseende utbyggnad av bredband i kommunen.

Analys & Utredning

Stöd och ansvar för genomförande av ansökan hos exempelvis Tillväxtverket för utvecklingprojekt inom digitalisering

Utredning och analys kring samverkan mellan kommunala bolag och kommunen avseende digitalisering, bredband och IoT

Utredning och analys för regional samverkan avseende digitalisering i kommunen.

Upphandling & Kravställning

Upphandling och kravställan kring multi-sourcing för digitalisering och IoT

Bredbandsutbyggnad, operatörer och entreprenörer

IoT och tjänsteplattformar

Projektledning & Genomförande

Genomförande av pilotprojekt kring digitalisering och IoT

Projektledning för införande av e-Tjänster och e-Tjänsteplattform

Projektledning av utbyggnadsprojekt avseende bredband och IoT

Vi berättar gärna mer om hur vi på e-Centret kan hjälpa din organisation.

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa konkreta förbättringar som är till nytta för individer och samhälle. 

För fastighetsägare
För stadsnät
För energibolag

Varför e-Centret?

e-Centret engagerar sig som en nära partner och intresserar sig för er kommuns situation och era mål.  e-Centret har djup verksamhetsförståelse inom kommunal verksamhet och vi använder vår samlade  kunskap och erfarenhet för att hjälpa till på bästa sätt.

  • Erfarenhet
  • Kreativitet
  • Verksamhetsförankring
  • Oberoende

Vad får du som kund?

Du som kund får en engagerad och kompetent bollplank som kan guida er som kund bland erbjudanden från olika typer av leverantörer. Ni som kund får också en oberoende resurs med bred erfarenhet inom IoT, bredband och digitaliserings som kan föra era projekt i hamn.

  • Genuin samarbetspartner
  • Tydligt resultatfokus
  • Lösningar för just din verksamhet

Hur kan vi hjälpa dig?