För stadsnät

Tillsammans skapar vi en hållbar och digital samhällsutveckling…

Vi hjälper stadsnät med deras möjligheter och utmaningar

e-Centret har varit med och stöttat stadsnäten i deras utveckling från när stadsnäten började byggas i slutet av 90-talet. Förankrade i stadsnätens bakgrund ser vi att stadsnäten står inför både spännande möjligheter men också utmaningar när rådande marknadserbjudanden och affärsmodeller utvecklas. Nedan är områden som e-Centret erbjuder för att stötta ert stadsnät.

Nedan följer ett antal exempel på områden där eCentret kan vara ert stöd.

Strategi & Rådgivning

Strategi- och affärsplan svartfiber-, KO- och IoT affären.

Värdering och Due Diligence

Inspirationsföreläsningar IoT och digitalisering för ledningsgrupper och beslutsfattare.

Workshop och utveckling av strategi och affärsplan för IoT

Analys & Utredning

IoT omvärldsanalys och kartläggning av möjligheterna med IoT och digitalisering.

Framtagning av affärsplan och business case för en eventuell kommande IoT satsning för stadsnätet.

Olika former av tekniska utredningar med avseende på IoT och digitalisering.

Produkt- och tjänsteutveckling IoT, bredband och digitalisering

Upphandling & Kravställning

Framtagning av kravspecifikation och upphandling av IoT-plattformar, trådlösa accesser, digitala tjänster och ny KO-funktion

Upphandling av bredbandsnät på landsbygden

Projektledning & Genomförande

Projektledning och genomförandeprojekt, IoT och digitalisering

Proof of concept, POC för införandet av nya digitala tjänster.

Projektledning och kartläggning av bredbandsutbyggnad i kommunen eller regionen.

Vi berättar gärna mer om hur vi på e-Centret kan hjälpa din organisation.

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa konkreta förbättringar som är till nytta för individer och samhälle. 

För fastighetsägare
För kommuner
För energibolag

Varför e-Centret?

e-Centret engagerar sig som en nära partner och intresserar sig för er verksamhets  situation och era mål.  e-Centret har djup verksamhetsförståelse inom stadsnätsverksamhet och vi använder vår samlade  kunskap och erfarenhet för att hjälpa till på bästa sätt.

  • Erfarenhet
  • Kreativitet
  • Verksamhetsförankring

Vad får du som kund?

Genom att engagera e-Centret får er verksamhet en flygande start på ditt förändringsprojekt. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa till att lotsa snabbt och effektiv för att ni ska uppnå era mål.

  • Genuin samarbetspartner
  • Tydligt resultatfokus
  • Lösningar för just din verksamhet

Hur kan vi hjälpa dig?