För fastighetsägare

Tillsammans skapar vi en hållbar och digital samhällsutveckling

Vi hjälper fastighetsägare med deras utmaningar...

Fastighetsbranschen står inför ett antal större utmaningar med ökat behov av energieffektiviseringar, ett lägre klimatavtryck vid nyproduktion och renovering men inte minst utveckla bostadens kvaliteter för de boende med ökad trygghet, fler smarta tilläggstjänster och service samt äldres möjligheter till kvarboende. Bredband hör till en av bostadens viktigaste tjänster där kraven på mobilitet och hög tillgänglighet ökar. Digitaliseringen kan starkt bidra till att möta utmaningarna och i potten ligger stora värden för både den boende och fastighetsägaren. 

Nedan följer ett antal exempel på områden där eCentret kan vara ert stöd.

Strategi & Rådgivning

Framtagning av beslutsunderlag och strategi kring KO-affären

Utveckling eller avslutande av kabel-TV nät via koaxialkabel

Uppgradering och utveckling av fastighetsnät och övrig infrastruktur för digital utveckling.

Strategi kring fastighetsägarens roll, affärs- och teknikgränssnitt gällande IoT och digital infrastruktur

Utveckling av affärs- och verksamhetsmodeller

Analys & Utredning

Analys och värdering av Kabel-TV och bredbandsnät

Genomförande studier (Feasibility Study) - Möjliga vägval och scenario

Inomhustäckning och trådlös kommunikation

Arkitektur för IoT - Nät-Plattform-Sensorer och Ändutrustning

Omvärldsanalys kring bredband, IoT och digitala tjänster

Upphandling & Kravställning

Upphandlingsstrategi och teknisk- och affärsmässig kravspecifikation med eller utan LOU.

Förhandling, utvärdering och framtagning av avtal

Uppföljning och revision på gällande avtal mot branschnorm

Projektledning & Genomförande

Genomförande av pilotprojekt inom IoT och digitalisering

Projektledning för införande av nya digitala tjänster, IoT plattform och digital infrastruktur

Transformering - Från analogt till digitalt

Utbildning, workshops eller seminarier

Vi berättar gärna mer om hur vi på e-Centret kan hjälpa din organisation.

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa konkreta förbättringar som är till nytta för individer och samhälle. 

För stadsnät
För kommuner
För energibolag

Varför e-Centret?

e-Centret engagerar sig som en nära partner och intresserar sig för er verksamhets situation och era mål.  e-Centret har djup verksamhetsförståelse inom fastighetsbranschen och vi använder vår samlade  kunskap och erfarenhet för att hjälpa till på bästa sätt. 

  • Erfarenhet
  • Kreativitet
  • Verksamhetsförankring

Vad får du som kund?

Genom att engagera e-Centret får er verksamhet  en flygande start på ert förändringsprojekt. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa till att lotsa snabbt och effektiv för att ni ska uppnå era mål.

  • Genuin samarbetspartner
  • Tydligt resultatfokus
  • Lösningar för just din verksamhet

Hur kan vi hjälpa dig?