Bredbandsbåten 2 okt om inomhustäckning och ny affärsmodell

            

Patrik Forsström, e-Centret, talar på Bredbandsbåten om RISE forskningsprojekt med rubriken: 

Behovet av bättre täckning banar vägen för ny KO-roll

Nybyggda flerbostadshus skärmar mobilsignaler från utsidan och hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från insidan.  Användarnas behov av mer streamingtjänster med mobila användningssätt gör att täckning försämras ytterligare. Dålig täckning riskerar även slå ut viktiga samhällstjänster i fastigheten. RISE tillsammans med fastighetsägare, byggherrar och branschaktörer tacklar utmaningarna i forskningsprojektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader ” där lösningarna leder till ett omtag av dagens KO-modell.