Utvecklar program och är moderator på konferensen MVT 22 jan

Mötesplats Välfärdsteknik är den största konferensen kring digitalisering inom vård och omsorg. För i år har e-Centret medverkat i utveckling av ett konferensprogram för mötet mellan mellan omsorgens insatser och det egna boendet. Rubriken för konferensspåret är: Hur kan fastighetsägares samverkan med offentliga aktörer förbättras när omsorgsbehov uppstår?Fastighetsägare blir ofta tagna på sängen när ett omsorgsbehov uppstår. Ett behov av omsorgstjänster sammanfaller ofta med behovet av (fysik) anpassning av bostaden. Hur kan samverkan på kort och lång sikt bli bättre för att skapa vinn-vinn-vinn? Konkret handlar det om bättre planering av volymer och funktioner men även planera tillträde, behov av uppkoppling och på sikt delad data. e-Centret, Patrik Forsström, medverkade även som moderator för programmet.