Hållbar digital
samhällsutveckling

Digitalisering sveper fram som en våg i samhället och skapar nya möjligheter men också hinder och risker. e-Centret hjälper er att finna de rätta strategierna från idé till genomförande för att nå era mål. Vårt team består av seniora konsulter med lång erfarenhet och expertkunskap inom digitalisering. Vår gemensamma drivkraft är sund och hållbar samhällsutveckling.

För fastighetsägare
För stadsnät
För kommuner
För energibolag

Patrik Forsström

Patrik är senior affärsstrateg med förmåga att analysera och förklara komplexa samband på ett enkelt sätt. Brinner för att leda mål och visioner till genomförande med ett hållbart perspektiv. Patrik har över 20 års erfarenhet av att leda digitaliseringsutveckling i gränslandet mellan teknik, affär och hållbarhet.  Patrik bedriver även forskning  inom infrastruktur och digitalisering

Mikael Stenqvist

Mikael har mer än 25-års erfarenhet av telekom branschen och har under de senaste 10 åren drivit flera projekt kring Smarta städer, digitalisering och IoT för kommuner, energibolag, operatörer, stadsnät och fastighetsägare. Uppdragen har varierat med allt ifrån strategiarbete i kommuner, kartläggningar av möjligheterna med IoT och genomförande av LoRaWAN projekt.

Torbjörn Sandberg

Torbjörn har mer än 15-års erfarenhet av arbete inom Telekom. Torbjörn har hjälpt Stadsnät, fastighetsägare och operatörer med utredningar och upphandlingar. Torbjörn genomför managementuppdrag som omfattar ekonomi, affärskalkyler, värderingar, samt framtagande av olika former av beslutsunderlag och upphandlingar.

Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens digitala samhällen

Varje uppdrag bidrar steg för steg till framtidens digitala samhälle med en gemensam drivkraft för sund och hållbar samhällsutveckling. 

Våra tjänster

Strategi & Rådgivning

Framtagning av beslutsunderlag och strategier inom digitalisering för  verksamhetsförändring, affärsmodeller och tekniska lösningar inklusive infrastruktur.

Analys & Utredning

Analys och värdering 

Genomförande studier (Feasibility Study) – Möjliga vägval och scenario

Arkitektur för tekniska lösningar och infrastruktur – Nät-Plattform och Ändutrustning

Omvärldsanalys kring bredband, IoT och digitala tjänster

Upphandling & Kravställning

Upphandlingsstrategi och teknisk- och affärsmässig kravspecifikation med eller utan LOU.

Förhandling, utvärdering och framtagning av avtal

Uppföljning och revision på gällande avtal mot branschnorm

Projektledning & Genomförande

Genomförande av pilotprojekt inom IoT och digitalisering

Projektledning för införande av nya digitala tjänster, IoT plattform och digital infrastruktur

Transformering – Från analogt till digitalt

Utbildning, workshops eller seminarier

Utvalda kundprojekt

Göteborg Energi

Göteborg Energi, ett av Sveriges största energibolag och GothNet stadsfiber ingår i samma koncern. Energileveranser är under stor förändring beroende på mål om minskad energiförbrukning och miljöbelastning samtidigt som nya energikällor ökar som vind- och solenergi. Även behoven av energi ändras som laddstationer för elfordon och en smart uppkoplad stad. e-Centret har genomfört en kartläggning av dagens utmaningar inom energileveranser och en analys av hur stadsnätet kan bidra med nya tjänster inom IoT och digitalisering som kan möta utmaningarna och skapa nytta för koncernen och ytterst Göteborgarna.

RISE - Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader

Behovet av bättre täckning banar vägen för ny KO-roll

Nybyggda flerbostadshus skärmar mobilsignaler från utsidan och hushållens trådlösa accesspunkter stör varandra från insidan.  Användarnas behov av mer streamingtjänster med mobila användningssätt gör att täckning försämras ytterligare. Dålig täckning riskerar även slå ut viktiga samhällstjänster i fastigheten. e-Centret stödjer forskningsinstitutet RISE tillsammans med fastighetsägare, byggherrar och branschaktörer för att tackla utmaningarna i forskningsprojektet ”Trådlös täckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader ”. e-Centret roll är att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller där de tekniska lösningarna leder till ett omtag av dagens KO-modell. 

KKB Fastigheter

KKB Fastigheter i Kävlinge kommun har utgått ifrån en affärsidé att genom att installera temperaturgivare i varje lägenhet och lokal kommer KKB att göra besparingar på 5-10% i värmeproduktion. KKB har valt LoRaWAN som teknik för att hämta in temperaturvärden och är en av de första fastighetsbolagen i Sverige som gjort en större installation av LoRaWAN med drygt 2 700 sensorer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi berättar gärna mer om oss och på vilket sätt vi kan hjälpa till